Lünktestid eesti keele jaoks automaatselt!

Õpetaja tööajast kulub 9% testide koostamiseks ja hindamiseks. Lünk.ee teeb eesti keele testide koostamise lihtsaks ja hindamise automaatseks.

Loo uus test

Lünk kasutab moodsat keeletehnoloogiat eesti keele testide genereerimiseks

Keeletehnoloogiat eesti keele jaoks on arendatud aastakümneid. Nüüd on see tehtud kättesaadavaks lünktestide loomise lihtsustamiseks.

Kopeeri sobiv tekst

Otsi online meediast, digiarhiividest või oma materjalidest tekst, mis sobib lünktestiks ja kopeeri see Lünka-sse.

Määra lüngad ja genereeri lünktest

Määra õpitulemuste harjutamiseks või testimiseks sõnaliigid, sõnavormid ja sõnade raskusaste ning genereeri lünktest, kus nendele kriteeriumitele vastavad sõnad on lünkadeks.

Paigalda lünktest veebi ja kasuta

Lae H5P vormingus lünktest E-koolikott'i või Lünk.ee-sse, kus see on õppetöös kasutamiseks valmis.

Lünk kasvab kiiresti

Liitu teiste eesti keele õpetajatega, kes juba kasutavad olemasolevaid lünkteste või loovad endi omi.

6457

Lünktesti

90015

Lünka

20277

Tehtud testi

135702

Täidetud lünka

Valmis testid

Oleme enamlevinud sõnaliikide ja -vormide jaoks genereerinud tuhandeid teste, mida saate kohe kasutada. Testide genereerimisel oleme kasutanud Eesti ilukirjanduse korpust, kust oleme hoolikalt välja valitud need lõigud, mis sobivad paremini konkreetsete sõnaliikide ja sõnavormide harjutamiseks lähtudes sõnade raskusastmetest.